Navigatie

Interview is afgenomen door Frank Verhoef.

 

Waarom gebruiken minister Frans Timmermans en de VN het woord genocide niet om de daden van ISIS in Irak te omschrijven? "Omdat genocide actie vereist," aldus genocide-deskundige Anthonie Holslag tegen DDS.

Een paar dagen geleden kwam genocide-deskundige Anthonie Holslag in het nieuws. Hij maakte zich zorgen om de terughoudendheid van minister Timmermans (Buitenlandse Zaken) als het gaat om het benoemen van de genocide in Irak. Ik stelde hem een aantal vragen voor De Dagelijkse Standaard over de vreemde houding van zowel Timmermans als de Verenigde Naties, die niet over genocide durven te spreken.

Timmermans vindt dat er geen verschil is in ernst tussen de termen 'misdaden tegen de menselijkheid' en 'genocide', dus daarom zou er niet over genocide gesproken hoeven te worden. Onzin, zo vindt Holslag. "Zowel in het internationaal recht als binnen de VN wordt een scherp onderscheid gemaakt tussen misdaden tegen de menselijkheid en genocide. Dus ik weet niet waar Timmermans zijn ideeën op stoelt," zei hij tegen het ANP.

Holslag werkte bij het NIOD-instituut en heeft daar les gegeven in vakken als 'Race, Culture and Genocide' en 'The Armenian Genocide'. Hij is panellid en voorzitter van de International Association of Genocide Scholars en hij geeft nu les aan de Universiteit van Amsterdam bij de faculteit Conflict Studies/Politicologie. Momenteel doet hij promotie-onderzoek naar het onderwerp genocide. Holslag zegt tegen De Dagelijkse Standaard dat de verdragen van mensenrechten niets meer zijn dan luchtbellen als we niet ingrijpen

Waarom wordt er door minister Timmermans niet gesproken over genocide in Irak?

"Dat komt omdat genocide een beladen woord is. Het geeft sinds de gruwelijkheden in de Tweede Wereldoorlog en de genocideconventie van 1948, een morele verplichting aan de lidstaten om in te grijpen. Dit weet Timmermans en dit weet het kabinet. Het gebruik van het woord genocide zal de situatie een bepaald gewicht geven die het kabinet liever niet wil zien. Genocide vereist namelijk actie, zoals onderzoek naar genocide heeft aangetoond.

Niet ingrijpen bij een genocide zal de situatie alleen maar verergeren. Dit zagen we bij Rwanda. Dit zagen we bij voormalig Joegoslavië. De genocialde processen stopten pas toen er eindelijk werd ingegrepen in 1995. Het benoemen van genocide vereist dus zowel een morele als een materiële en politieke verplichting die Timmermans, zo denk ik tenminste, wil vermijden. Vergeet niet dat Nederland als lidstaat de Genocide-conventie heeft geractificeerd en dat ze ook resolutie 1674, die stelt dat lidstaten burgers dient te beschermen tijdens genocide, heeft ondertekend. Ook tijdens bewapende conflicten. Het kabinet wil deze verplichtingen niet aangaan."

Lees het interview verder op:

 

http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/08/genocide-deskundige-we-nemen-de-mensenrechten-niet-serieus

 

 

Blog

Contact